Substral rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Oy Transmeri Ab (y-tunnus 2565893-3 ) PL 50 02631 Espoo, puh. (09) 476 50 0

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Pauliina Kivimäki

Osoite: PL 50, 02631 Espoo

Puhelin: 09-476 500

Yhteyshenkilön sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@transmeri.fi

3. Rekisterin nimi

Substral-rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti Oy Transmeri Ab:n yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi. Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Oy Transmeri Ab voi lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia henkilötietolain mukaisesti tai sähköistä suoramarkkinointia (sähköpostitse, tekstiviestien välityksellä) mikäli käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa kokonaan tai osittain.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

– Henkilötiedot: etunimi ja sukunimi

– Yhteystiedot: sähköpostiosoite ja postiosoite

– Lupatiedot sähköiseen suoramarkkinointiin

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, kun hän jättää yhteystietonsa Substral-sivustolla esimerkiksi yhteydenotto-, kilpailu- tai palautelomakkeen kautta tai tilaa uutiskirjeen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia Transmeri -konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa, joka on suojattu palomuurilla.

 9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Transmeri voi pyytää tarkastuspyynnön esittänyttä rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä.

 10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi kirjallisesti allekirjoitettuna.

Substral ystävänpäiväarvonnan säännöt

1.      Järjestäjä

Oy Transmeri Ab, PL 50, 02631 Espoo

 2.      Kampanja-aika

Kampanja-aika on 14.2.- 23.4.2020

 3.      Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt eivät kuitenkaan arvonnan järjestelyistä vastanneiden yritysten henkilökunta ja heidän perheensä.

 4.      Osallistuminen ja arvonta-aika

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Substral Suomi Facebook ja Instagram-sivuilla. Arvontaan voi osallistua 14.2.-23.4.2020 välisenä aikana sivulla. Osallistuminen tapahtuu kommentoimalla kuvalla arvontapostauksen kysymykseen. Arvontaan voi osallistua vain Substral Suomi Facebookissa ja Instagramissa. Facebook ja Instagram eivät ole mukana arvonnassa.

 5.      Palkinto

Arvonnan palkintona on Substral tuotepaketti (1 kpl, arvo noin 35 €) Kampanja-ajalla arvotaan yksi palkinto Facebookissa ja yksi Instagramissa. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Ellei voittajaa ole tavoitettu 2 viikon kuluttua arvonnan suorittamisen jälkeen arvotaan toinen voittaja. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä vastaa arpajaisverosta.

 6.      Henkilötiedot

Osallistujien antamia tietoja käytetään ainoastaan voittajien arvontaan ja palkintojen perille toimittamiseen. Kaikkia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

 7.      Muuta huomioitavaa

Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Järjestäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tai joka väitetään aiheutuneen, välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä tai palkinnon käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista.